آقای تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

آقای تبلیغ

·    عدم نیاز به تعمیر و نگه داری

·    طول عمر بیش از سی سال

·    تغییر جهت به سمت باد توسط سکان خودکار

·    قیمت ارزان به نسبت محصولات مشابه خارجی

·    امکان تامین آب عشایر درمحل 

·    امکان آبیاری مزارع کشت برنج

·    تامین آب گلخانه ها

·    امکان انتقال آبیاری به روش قطره ای

·     امکان مکش آب از استخر

آدرس مشاهده آگهی :

http://www.mrtabliq.com/ads/8892/پمپ-آب-بادی.html

اطلاعات آگهی

×